logo-białe

Wojciech Zajączkowski

Rzecznik Patentowy

logo-białe

Andrzej Potempa

Rzecznik Patentowy

Wojciech Zajączkowski

Tytuły zawodowe
i posiadane uprawnienia

Magister inżynier mechanik

Rzecznik Patentowy – numer 2834 wpisu na listę UP RP

European Trade Mark and Design Attorney (EUIPO)

European Patent Attorney (EPO)

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej o specjalności Samochody i Ciągniki

Dwuletnie studia podyplomowe w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie

Ukończone kursy i szkolenia

Kurs dla kandydatów na członków ran nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Centralny Kurs Normalizacyjny

Szkolenie organizowane przez Urząd Patentowy RP w Warszawie dotyczące rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante

Szkolenie organizowane przez Urząd Patentowy RP w sprawie rejestracji wzorów przemysłowych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante

Szkolenie organizowane przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych w sprawie rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante

Szkolenie organizowane przez Polską Izbę Rzeczników Patentowych w sprawie postępowania spornego dotyczącego znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante

Kariera zawodowa

1987 – 2000 – Fabryka Osprzętu Samochodowego Polmo – Łódź S.A.

normalizator, kierownik ds. rozwoju, rzecznik patentowy

1993 – Kancelaria Patentowa W. Zajączkowski i A. Potempa s.c. 

rzecznik patentowy – wspólnik

1999 – Uniwersytet Łódzki – Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej 

rzecznik patentowy

Andrzej Potempa

Tytuły zawodowe
i posiadane uprawnienia

Magister prawa

Rzecznik Patentowy – numer 3081 wpisu na listę UP RP

European Trade Mark and Design Attorney (EUIPO)

European Patent Attorney (EPO)

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie prawa własności przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Ukończone kursy i szkolenia

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Studium techniki komputerowego prowadzenia badań patentowych

Różnorodne kursy i szkolenia z zakresu polskiego, europejskiego oraz międzynarodowego prawa: handlowego, cywilnego, własności przemysłowej i intelektualnej.

Kariera zawodowa

1991 – 1999 Ministerstwo Skarbu Państwa Delegatura w Łodzi

obsługa prawna

1993 – 2000 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o. o. w Łodzi, Szkoła Wyższa im. B. Jańskiego w Warszawie

konsultant i wykładowca praw ochrony własności intelektualnej

1993 – Kancelaria Patentowa w Łodzi

obsługa prawna, wspólnik i rzecznik patentowy

1995 – 1998 – Zakłady Włókien Chemicznych WISTOM S.A. w Tomaszowie Mazowieckim

członek Rady Nadzorczej

1998 – 2000 – Zakład Przemysłu Wełnianego ZELTOR S.A. w Zgierzu

członek Rady Nadzorczej

2000 – 2006 – Wydział Form Przemysłowych oraz Wydział Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi

konsultant i wykładowca prawa ochrony własności intelektualnej